Logo for Ray White Gurgaon

Logo for Ray White Gurgaon'

Credit: Ray White Gurgaon