Caption: Vetta Star-Cannonball

Credit: AudioBullet