string(41) "miami/kilothought-media-wordpress/release" string(41) "miami/kilothought-media-wordpress/release" ehre2